ƏSas » İnternet » Superscript1.Əqrəb.3

Superscript1.Əqrəb.3

İnternet  : Superscript1.Əqrəb.3

SUPERSCRIPT zahirən adi bir mətn redaktorudur, amma əslində komiks ssenarisçilərinə ünvanlanan bir vasitə ilə məşğul olmalıyıq.

SuperScript tərəfindən təklif olunan ən vacib xüsusiyyət avtomatik formatlaşdırma, bunun sayəsində tamamilə işinizə yönəldə bilərsiniz. Yazma, məsələn, səhifə nömrəsi və ya panel, həmçinin xarakterin adı və proqram tərəfindən ifadə olunan məsələ avtomatik olaraq şrift ölçüsünü dəyişdirəcək və mətnin uyğun fraqmentlərini qalınlaşdıracaqdır. Diqqəti cəlb edən və ifadələrin yazılması və avtomatik tamamlayıcıları yoxlamaq üçün seçimdir.

SuperScript, sənəd sənədlərini, pdf, md və txt ixrac etməyə imkan verir. Sənəddə, layihəmizlə tanış olacaq insanlar üçün fotoşəkilləri və şərhləri daxil edə bilərik.

Tövsiyə
ŞəRh ƏLavə EtməK