ƏSas » İnternet » Maxima5.45.0

Maxima5.45.0

İnternet  : Maxima5.45.0

Maxima ən yaxşı CAS proqramlarından (ComputerGebra sistemi) TJ-dən biridir. Simvolik hesablamaları dəstəkləyən kompüter cəbri sistemləri.

Bu tip proqramları vermir. Nəticələr, ayrılmazlığı hesablayarkən (ədədi sistemlərin baş verməsi olduğu kimi), lakin funksiya. Proqramın imkanları.içində. Fərqlənmə və inteqrasiya simvolik, tənliklərin simvolikası (diferensial), ifadələrin sadələşdirilməsi, matrislərdə əməliyyatlar, 2D / 3D və digərləri çəkmək imkanı.

Proqram, hesablamaların hər hansı bir dəqiqliyi, istifadəçi tərəfindən öz funksiyalarını təyin etmək və Lissie-də proqramlaşdırma seçimi təklif edir. 5-ci versiyadan.10 Nəzarət olunan GUI örtüyü - Wxmaxima.

Tövsiyə
ŞəRh ƏLavə EtməK